Porada lekarska jako sklasyfikowana usługa medyczna

Chociaż nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, to medycyna należy go grona nauk ścisłych. W takim zakresie, w jakim jest to możliwe, dąży ona do ścisłości i precyzyjnego klasyfikowania zagadnień znajdujących się w obszarze jej zainteresowań. Wszelkiego rodzaje podziały czy klasyfikacje pozwalają uporządkować kwestie związane z nazewnictwem chorób, objawów i ich zespołów, a nawet poszczególnych procedur i usług medycznych. Międzynarodowe klasyfikacje chorób oraz procedur to niezbędne narzędzie w pracy każdej placówki medycznej, a także każdego lekarza. Rzetelne wykonywanie swoich obowiązków wymaga ich znajomości. Poza tym klasyfikacje ułatwiają porozumiewanie się pomiędzy lekarzami różnych specjalizacji, a także lekarzy nawet nie mówiących tym samym językiem i mieszkających w rożnych zakątkach świata. W różnych krajach przyjmuje się różne systemy klasyfikacji chorób, w naszym kraju używa się zazwyczaj ICD 10 (dla chorób) oraz ICD 9 (dla procedur). Porady lekarskie jako usługa i procedura medyczna posiadają swój specjalny kod, dzięki któremu nawet lekarz mieszkający na drugiej półkuli będzie wiedział po jego odczytaniu, co dolega pacjentowi i jakie metody leczenia zostały zastosowane, a także, jak przebiegał cały proces leczenia danego pacjenta. Poza podstawowymi poradami lekarskimi klasyfikacji podlegają także najbardziej skomplikowane procedury stosowane przez nowoczesną medycynę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.